Usługi

... od razu bezpieczniej i milej....

Nasze usługi

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa

Audyty

Audyty systemów bezpieczeństwa w organizacji, kreowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Wdrożenia

Wdrażamy procedury ochrony danych osobowych zgodnych z RODO oraz obecną ustawą o ochronie danych osobowych, w ramach których wykonujemy następujące usługi:

 • Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji, opracowanie z niego raportu z uwagami i zaleceniami. Sprawdzamy aktualność bieżącej dokumentacji, posiadanych systemów ochrony oraz obowiązujących procedur bezpieczeństwa.
 • Opracowanie i wdrożenie dokumentacji oraz procedur ochrony danych osobowych. Opracowujemy znowelizowane dokumenty, a także określamy zasady przetwarzania danych osobowych dla wskazanej organizacji.
 • Wykonywanie obowiązków Inspektora Ochrony Danych (IOD) w imieniu Administratora Danych Osobowych (ADO). Prowadzimy stały nadzór, uzupełniamy dokumentację w zależności od aktualnych potrzeb. Pozostajemy w ciągłej dyspozycyjności. Służymy stałą pomocą.

Doradztwo

 • ochrona danych osobowych (RODO);
 • bezpieczeństwo w szkole;
 • ochrona informacji niejawnych;
 • analiza i ocena ryzyka;
 • bezpieczeństwo teleinformatyczne;
 • bezpieczeństwo podróży;
 • bezpieczeństwo transportu;
 • ochrona zbiorów muzealnych;
 • systemy ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego;
 • infrastruktura krytyczna;
 • zarządzanie kryzysowe;
 • postępowania wyjaśniające;
 • sprawdzenia.

Usługi detektywistyczne

Zakres usług detektywistycznych świadczonych przez naszą firmę polega na zbieraniu materiałów dowodowych niezbędnych do celów procesowych oraz wszelkich informacji niezbędnych w życiu i biznesie.

Oferujemy usługi z zakresu:

 • sprawy rozwodowe;
 • obserwcja osób i mienia;
 • poszukiwanie osób i mienia;
 • ustalenia adresowe;
 • ustalenia majątkowe;
 • wywiady środowiskowe;
 • wykrywanie technik inwigilacyjnych;
 • informatyka śledcza;
 • diagnozowanie prawdy i kłamstwa;
 • sprawdzenia presonalne.

Powyższa oferta, w zależności od indywidualnego życzenia Klienta może być zmieniona i dostosowana do jego potrzeb.

Obsługa prawna

W wykonywaniu codziennych czynności pomagają nam wysoko wykwalifikowani prawnicy. Są oni specjalistami różnych dziedzin, począwszy od zagadnień cywilnoprawnych, a skończywszy na poziomie karnoprawnym. W wielu przypadkach dysponują oni wieloletnim doświadczeniem procesowym, zdobytym w różnego rodzajach Sądach i ich wydziałach. Powyższe atuty procentują gromadzeniem właściwego, wartościowego materiału dowodowego na potrzeby prowadzonych spraw.

W ramach realizowanych przedsięwzięć możemy zapewnić stałą obsługę prawną, która skutkuje skutecznym zabezpieczeniem interesów każdego rodzaju Klienta. Powyższa obsługa pozwala również na właściwe przygotowanie się do kolejnych etapów postępowania. Każda powierzona nam sprawa jest traktowana w sposób indywidualny.

Konsultacje psychologiczne

Na bieżąco współdziałamy z grupą doświadczonych psychologów. W sytuacjach szczególnych nasi klienci mogą na bieżąco korzystać z ich wszechstronnej pomocy.

Wielokrotnie po przejściu trudnych sytuacji życiowych odczuwamy kryzys emocjonalny. Wydaje się nam, że niczemu nie możemy podołać oraz iż, jesteśmy bezradni wobec zaistniałych okoliczności życiowych. Wtedy właśnie niezastąpioną staje się kompleksowa pomoc i pełne wsparcie psychologiczne. Mogą one w sposób znaczący przyczynić się do odzyskania przez nas równowagi psychicznej oraz rozwiązaniu nurtującego nas problemu, tym samym przyczynić się do ostatecznego rozstrzygnięcia prowadzonej sprawy na naszą korzyść.

Z wieloletniej praktyki wiemy, że pomoc psychologiczna najczęściej udzielana i potrzebna jest podczas wyjaśniania spraw o charakterze rozwodowym, alimentacyjnym, finansowym, lub też dotyczącym zaginięcia osoby.

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia z zakresu realizowanych przez nas usług. Kadrę dydaktyczną stanowią wykwalifikowani pedagodzy z wieloletnim doświadczeniem, zarówno teoretycznym, jak i zawodowym, często w służbach mundurowych. Pełną propozycję przedmiotowych zajęć wraz z ich planem przeprowadzenia możemy przedstawić na prośbę zainteresowanego klienta.

Dodatkowo, w ramach szkoleń o tematyce psychologicznej proponujemy następujące tematy:

 • aspekty współczesnych zagrożeń;
 • komunikowanie w sytuacjach kryzysowych;
 • taktyka i technika interwencji.

Usługi dodatkowe

Dodatkowe, świadczone przez nas usługi obejmują outsourcing bezpieczeństwa, polegający na świadczeniu zewnętrznych usług dla operacyjnych pionów bezpieczeństwa Kontrahentów. Realizacja zadań o tym charakterze może wiązać się z obniżeniem kosztów funkcjonowania ponoszonych przez potencjalnych Klientów. Wymienione zadania mogą wiązać się np. z zapewnieniem bezpieczeństwem informacji lub ochroną i określeniem zagrożeń wewnętrznych oraz zewnętrznych kompleksów.

Realizujemy także przedsięwzięcia związane z opracowywaniem dokumentacji organizacyjno – ochronnej, w tym m.in. planów ochrony.